zwrot nieruchomości wywłaszczonych

Reprezentujemy właścicieli nieruchomości w postępowaniach o wywłaszczenie nieruchomości oraz o uzyskanie odszkodowania, jak również w postępowaniach dotyczących zwrotu nieruchomości wywłaszczonych bezprawnie, w tym również w sytuacji, gdy nieruchomości nie zostały wykorzystane na cel określony w decyzji wywłaszczeniowej. Zapewniamy zastępstwo procesowe przed organami administracyjnymi, jak również przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.