zniesienie współwłasności nieruchomości

Prowadzimy wszelkie postępowania dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych. Zapewniamy obsługę prawną w razie umownego zniesienia współwłasności, jak i sądowego zniesienia współwłasności. Prowadzimy postępowania dotyczące zniesienia współwłasności w sposób kompleksowy, tj. również w zakresie wzajemnych rozliczeń między współwłaścicielami dotyczących nakładów. Nadzorujemy proces gromadzenia dokumentacji niezbędnej do wydzielenia lokali w budynkach do odrębnych ksiąg wieczystych. Prowadzimy również postępowania dotyczące podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.