Zespół

Wspólnicy

Jan Stachura

Aleksandra Urbańska

Beata Wasyluk

Prawnicy

Anna Gaj

Małgorzata Kwiatkowska

Piotr Radziejewicz

Katarzyna Sołtysiak

Hanna Szkudlarek

Asystenci prawników

Ilona Pólkowska

Izabela Godlewska