Zakres usług

reprywatyzacja

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Prowadzimy wszelkie sprawy związane z szeroko pojętym prawem nieruchomości pomagając naszym Klientom na każdym etapie działań mających na celu bądź odzyskanie mienia bądź dokonanie inwestycji, począwszy od analizy nieruchomości po finalizację transakcji.

 

Nasza działalność w szczególności obejmuje sprawy z zakresu:

 • zwrotu wywłaszczonych nieruchomości byłym właścicielom, którzy utracili swoje majątki na obszarze m.st. Warszawy na mocy tzw. dekretu Bieruta,
 • regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • reformy rolnej,
 • nacjonalizacji przemysłu,
 • nieruchomości wywłaszczonych,
 • odszkodowania za utracone nieruchomości,
 • zwrotu pożytków pobranych i niepobranych z powodu złej gospodarki,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • zwrotu nakładów,
 • przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • prawa lokalowego,
 • prawa wspólnot mieszkaniowych,
 • postępowań wieczystoksięgowych,
 • prawa spadkowego,
 • nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

 

ZAPEWNIAMY

 • doradztwo i obsługę prawną procesów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, w tym obsługę procesu sprzedaży nieruchomości rolnych,
 • przygotowanie wszelkich umów cywilnoprawnych,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowań administracyjnych i sądowych.