wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości i zwrotu pożytków pobranych i które nie zostały uzyskane z powodu złej gospodarki

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych dotyczących uzyskania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, jak również zwrotu pożytków pobranych i które nie zostały uzyskane z powodu złej gospodarki. Zapewniamy zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach mających na celu dokonanie wzajemnych rozliczeń między posiadaczami a właścicielami nieruchomości.