regulacja stanu prawnego nieruchomości

Zajmujemy się szeroko rozumianą regulacją stanu prawnego nieruchomości. Prowadzimy postępowania o dokonanie wpisów w księgach wieczystych, postępowania w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, postępowania o ustalenie prawa własności, o zasiedzenie nieruchomości i inne.

Nadzorujemy również proces gromadzenia dokumentacji niezbędnej do wydzielenia lokali w budynkach do odrębnych ksiąg wieczystych.

Przygotowujemy i uczestniczymy w procesie zbycia nieruchomości.