reforma rolna

Prowadzimy postępowania z zakresu reformy rolnej, między innymi w zakresie ustalenia, iż część majątku nie podpadała pod działanie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Prowadzimy również postępowania administracyjne dotyczące unieważnienia przejęcia majątków, które nie podpadały pod dekret o przeprowadzaniu reformy rolnej z uwagi na powierzchnię. Jeśli stan faktyczny na to pozwala, zajmujemy się również postępowaniami o odszkodowanie za majątek utracony na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.