prawo wspólnot mieszkaniowych

Świadczymy usługi prawne z zakresu prawa mieszkaniowego, w szczególności na rzecz wspólnot mieszkaniowych, ich organów oraz członków, jak również na rzecz pośredników obrotu nieruchomościami.

Doradzamy w zakresie ustanowienia zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz w zakresie prawidłowego funkcjonowania struktury wspólnoty mieszkaniowej. Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe na zewnątrz, jak również w stosunkach pomiędzy wspólnotą a jej członkami. Świadczymy pomoc prawną w zakresie zwoływania zebrań właścicieli nieruchomości, posiedzeń zarządu, przygotowujemy oraz opiniujemy projekty uchwał oraz protokoły posiedzeń.

Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe, jak również poszczególnych jej członków w postępowaniach sądowych, zwłaszcza w sprawach o zapłatę oraz w sprawach zaskarżania uchwał właścicieli lokali.