prawa lokalowe

Wspieramy właścicieli i wynajmujących lokale na każdym etapie wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Właścicielom oferujemy przygotowanie oraz negocjowanie umowy najmu, prowadzenie procesu windykacyjnego nieuiszczonych należności czynszowych oraz dochodzenie odszkodowania za zniszczenie wyposażenia lub substancji lokalu. W razie problemów z wydaniem lokalu prowadzimy również sprawy o eksmisję.

Najemcom oferujemy pomoc w opiniowaniu umów najmu, doradzamy w zakresie przysługujących najemcy praw, reprezentację w sporach z wynajmującym – również przed sądem, dochodzenie zwrotu nienależnie pobranej kaucji, a także w innych kwestiach związanych z najmem.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie najmu lokali mieszkalnych, okazjonalnego najmu lokali mieszkalnych, obowiązków i praw lokatorów, podwyższania i waloryzacji czynszów, lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych, eksmisji, kaucji etc.