potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Reprezentujemy klientów w postępowaniach dotyczących potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, jak również w postępowaniach o ustalenie obywatelstwa polskiego ich przodków w chwili śmierci.