postępowania wieczystoksięgowe

Oferujemy pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości oraz ujawnieniu tego stanu w księdze wieczystej. Pomagamy nie tylko w ujawnieniu w księdze wieczystej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, ale również pomagamy w ujawnieniu ograniczonych praw rzeczowych (np. użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka) oraz praw osobistych i roszczeń.