Osiągnięcia

Media

Udział w przełomowych sprawach (w tym orzeczenia Sądu Najwyższego wydane w trybie rozstrzygania zagadnień prawnych)

III CZP 6/03 - uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 21 marca 2003 r.

Rozwiń

III CZP 28/09 – postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 czerwca 2009 r.

Rozwiń

III CZP 28/12 – uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 czerwca 2012 r.

Rozwiń

III CZP 73/12 – wyrok Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2013 r.

Rozwiń

I CSK 332/12 - wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 lutego 2013 r.

Rozwiń

I CSK 565/13 - postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2014 r.

Rozwiń

Nieruchomości odzyskane w naturze

Widok 10

Rozwiń

Odszkodowania uzyskane dla byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Korzystne decyzje o niepodpadaniu pod dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej

Uzyskane pieniężne rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie