odszkodowanie za utracone nieruchomości

W przypadku braku możliwości odzyskania utraconej nieruchomości w naturze, reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych o odszkodowanie z tytułu ich utraty. Zapewniamy zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania, w tym również przed Sądem Najwyższym.