nacjonalizacja przemysłu

Prowadzimy postępowania administracyjne dotyczące unieważnienia aktów administracyjnych w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstw po II wojnie światowej. Reprezentujemy naszych klientów również w sprawach o odszkodowanie za utracony majątek przedsiębiorstwa, w tym majątek ruchomy i nieruchomości. W przypadku zwrotu przedsiębiorstwa, prowadzimy postępowania dotyczące wzajemnych rozliczeń z dotychczasowymi posiadaczami, w tym postępowania dotyczące nakładów oraz wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy.