nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Doradzamy w sprawach dotyczących uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Nadzorujemy gromadzenie niezbędnej w toku postępowania dokumentacji. Reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania.